High Sensitivity ELISA

Downloaded: 280

Technologie „High Sensitivity ELISA®“ umožňuje velice přesnou kvantifikaci i velice nízkých koncentrací sledovaných proteinů v séru, plazmě nebo supernatantech z buněčných kultur.