Intracelulární značení cytokinů pro průtokovou cytometrii

Downloaded: 345

Podrobný návod pro intracelulární značení cytokinů pomocí reagencií eBioscience