Intracelulární značení cytokinů pro průtokovou cytometrii

Podrobný návod pro intracelulární značení cytokinů pomocí reagencií eBioscience