Rodina cytokinů IL-12: dešifrované interakce

Rodina cytokinů interleukinu-12 (IL-12), zahrnující IL-12, IL-23 a IL-35, představuje důležité mediátory zánětlivých onemocnění.