Toll Like Receptory

Downloaded: 346

TLR jsou zodpovědné za rozeznání struktur typických pro patogenní molekuly exprimované na širokém spektru infekčních agens...