Embryonální a indukované pluripotentní buňky

Downloaded: 280

Indukované kmenové buňky generované pomocí retrovirové transfekce transkripčními faktory jsou velice podobné embryonálním kmenovým buňkám...