Embryonální a indukované pluripotentní buňky

Indukované kmenové buňky generované pomocí retrovirové transfekce transkripčními faktory jsou velice podobné embryonálním kmenovým buňkám...