Th17 pomocné lymfocyty

Th17 buňky hrají klíčovou roli v obraně hostitele proti infekčním extracelulárním patogenům a to jak aktivací neutrofilů a makrofágů tak stimulací jejich migrace do infikované tkáně.