Th9 lymfocyty a jejich analýza

Th9 buňky jsou novou skupinou Th buněk, které se vyvíjejí nezávisle na Th1, Th2, Th17 a Treg buňkách a vyznačují se sekrecí IL-9