Warning: Creating default object from empty value in /home/bio-port.cz/bio-port.cz/templates/theme1039/html/com_k2/generic.php on line 12

User Page (Blog)

BioMolecular Systems - Mic

čtvrtek, 26 listopad 2015 14:22

Magnetic Induction qPCR Cycler

První magnetickou indukcí vyhřívaný Real-Time PCR cycler na světě. Rozměry má malé, možnosti obrovské

 

 

Rychlost

Mic využívá patentovanou technologii magnetického indukčního ohřevu vzorků a větrákem hnaný vzduch pro ochlazování. Díky tomu je tento systém schopný provést až 35 cyklů pod 25 minut*.

Robustní optický systém stanovuje všechny kanály naráz. Real-Time PCR cykler Mic je dostupný jako dvoukanálový (dvoubarevný) nebo čtyřkanálový (čtyřbarevný) model.

Každý kanál využívá nezávislý vysoce výkonný LED excitační zdroj, vlastní sadu filtrů i vlastní detektor, což umožní detekci signálu s unikátní citlivostí a přesností.

Optická dráha je pevně nastavena a není třeba průběžné optimalizace ani kalibrace optických parametrů. Díky tomu není ani potřeba používat referenční barvivo ani řešit kompenzaci přesahu emise.

*Technika pro cDNA cíle s krátkými amplikony a za použití polymerázy určené pro rychlé cykly

 

 

Přesnost

Rotující hliníkový rotor cykleru Mic zajistí neuvěřitelnou teplotní homogenitu během dynamických i statických fází. Všechny ostatní blokové qPCR cyklery zajišťují jen statickou uniformitu , což může vést k nepřesnostem ve výsledcích způsobeným nerovnoměrným ohřátím a ochlazením vzorků.

Předpoklad že tato přesnost vyžaduje nepřetržitou kalibraci je chybný. Mic je schopen provádět analýzy s absolutní přesností bezprostředně po vybalení z krabice.

Není třeba kalibrovat - nikdy.

Kombinace excelentní teplotní přesnosti ± 0,25ºC, prvotřídní teplotní uniformity ± 0,05ºC, a extrémně krátký čas potřebný pro vyrovnání teplot (nula sekund pro dosažení identické teploty u všech zkumavek) tak umožní snadno klasifikovat třídu obtížnosti SNP, která vyžaduje rozlišení teploty tání menší než 0,1ºC.

Výjimečná reprodukovatelnost opakovatelnost výsledků mezi vzorky i běhy a to i na různých přístrojích qPCR Mic, zajišťuje maximální úroveň přesnosti kvantifikace. To umožní reprodukovatelně detekovat tak malé rozdíly, jako dvojnásobnou expresi stejného genu.

 

 

Velikost

Mic zabere na pracovním stole menší prostor než laboratorní deník. S váhou nižší než 2kg je to jednoznačně nejpřenosnější qPCR cykler na trhu.

Systém qPCR Mic využívá zkumavky formátu 0,1 mL ve stripu po čtyřech, s příslušnými víčky - je tak možné využívat objemy od 10 do 25 µL. Pro správnou orientaci stripu, je na první zkumavce značka.

Vysokorychlostní centrifugace stlačí vzorek na dno zkumavky na začátku běhu a předpipetované olejová vrstva uvnitř každé zkumavky zabrání odpařování a kondenzaci a není tak třeba drahých vyhřívaných víček a další centrifugy.

 

 

Připojitelnost

qPCR Mic může komunikovat bezdrátově prostřednictvím Bluetooth nebo pomocí USB kabelu. K jednomu PC lze připojit současně až 10 qPCR systémů, takže je možné najednou analyzovat až 480 vzorků.

qPCR Mic je sestaven absolutně v režimu plug-and-play. Stačí vybalit, nainstalovat software a začít analyzovat.

 

 

Software

Pro analýzu "Relativní kvantifikace" využívá software systému Mic moderní matematické modely a ověřené statistické analýzy, které umožní porovnat úroveň exprese genů, pro různé cíle a v rámci různých skupin. Všechny výpočty a statistické modely jsou součástí software. Data je možné pak zobrazit numericky i graficky.

Rozšiřující software pro analýzu "High Resolution Melting" umožní charekterizovat DNA v závislosti na jejím chování během tání. HRM je dokonalý nástroj pro aplikace jako je stanovení prevalence alely, sledování ztrát heterozygocyty, DNA fingerprinting, metylace DNA, identifikace druhů a kalkulace poměru získaných somatických mutací

Modul "Absolutní kvantifikace" umožní stanovit absolutní kvanta genetického cíle. Procentuální variace mezi známou a vypočítanou koncentrací je menší než 5%, což umožňuje přesnou kvantifikaci neznámého vzorku

Genotypizace - použitím diferenciálních křivek tání z různých typů chemie, včetně zhášené FRET duální hybridizační próby, beacon próby nebo Plextor, je možné charakterizovat genotyp vzorku. Vrcholky tání je možné invertovat tak, aby bylo možné použít různé typy chemie.

 

Apogee Flow Systems

úterý, 24 listopad 2015 22:36

Průtokové cytometry pro konvenční aplikace i systémy s vysoce senzitivní optikou pro aplikace vyžadující analýzu malých částic.

 
 

Optický design průtokových cytometrů A50 je extrémě efektivní pro potlačení nežádoucího pozadí tak, aby bylo možné analyzovate ideální poměr signálu k šumu pozadí.

Pro analýzu malých částic je určen model A50-MICRO. Žádný jiný systém na trhu není schopen poskytnout srovnatelné rozlišení detektorů rozptylu (scatter detectros) umožňující analýzu BIOLOGICKÝCH částic o velikostech menších než 150nm. Nejmodernější systém Apogee A50-MICRO-Plus je schopen dokonce analyzovat pomocí rozptylových charakteristik částice o velikostech menších než 90nm. Modely A50-UNIVERSAL nebízejí vynikající výkon pro standartní aplikace. Systém nabízí vynikající ergonomii, uživatelsky přívětivý software, kompaktní rozměry a extrémní hardwarovou flexibilitu.

Systémy Apogee jsou vyráběny v režimu pro lékařská zařízení: Quality Management System BS EN ISO 13485:2003 Medical Devices.

Apogee A50 MICRO

úterý, 17 listopad 2015 23:46

VYSOCE FLEXIBILNÍ HARDWAROVÁ KONFIGUROVATELNOST SYSTÉMU

 • Možnost instalace až 3 nekolineárně vedených laserů
 • Možnost rozšíření o další lasery v ko-lineární konfiguraci
 • Až 9 plně konfigurovatelných fluorescenčních detektorů
 • Až 3 detektory rozptylu světla
 • Volumetrické stanovení absolutního počtu analyzovaných částic
 • Nastavitelný objem vzorku v rozsahu 50-1000 µl
 • Citlivě nastavitelná rychlost proudění od 1 do 150 µl/min
 • Možnost analýzy vysoce koncentrovaných vzorků (až 109 buněk/ml)
 • Plně automatické čistící cykly
 • Plně automatické spuštění a vypnutí
 • Automatický univerzální podavač vzorků pro celou řadu formátů destiček i zkumavek
 • Možnost instalace uzavřeného bezodpadového fluidního okruhu pro analýzu vysoce patogenních vzorků
 • 26-bitová digitalizace dat
 • Software pro akvizici i analýzu beží na integrovaném PC kompatibilním s OS Windows 7
 • Vzdálená správa systému promocí terminálového přístupu
 • datový formát FCS 3.1. zajišťuje plnou kompatibilitu dat s analytickými software třetích stran

 

Extrémní parametry systému MICRO

 • Unikátní sensitivita systému a rozlišení detektorů rozptylu (PMT) i fluorescence (supersenzitivní PMT 650µA/lm)
 • Detekční limit <80nm (A50-Micro-PLUS), rozlišení <10nm
 • Superrychlá PCIe akviziční elektronika založená na nejnovější technologii Altera™ umožňující analýzu až 100 000 událostí za sekundu
 • Kalibrační modul umožňující stanovit absolutní velikost analyzovaných částic na základě refrakčního indexu a inovativního algorytmu využívajícího parametry Mieho rozptylu

 

Aplikace:

Mikrovezikuly a exozómy

 • Nepřekonatelná citlivost až tří detektorů rozptylu optimalizovaných do tří různých úhlů v závoslosti na požadovaných aplikacích
 • Analýza microvezikulů představuje nastupující generaci diagnostických přístupů
  • Detekce nádorových markerů na mikrovezikulech v plné krvi
  • Biologie růstu cév & analýza destiček
  • Terapeutické systémy doručování léčiv
  • Konvenční průtokové cytometry jsou při analýze biologických částic menších než 500nm závislé na fluorescenčních sondách a dekci částic prostřednictvím analyzované fluorescence. Takto získaná data jsou ale sporná neboť fluorescence mikrovezikulů je extrémě slabá a tyto struktury se velice teěžko značí. Navíc tento způsob detekce nezajistí detekci všech přítomných částic.
  • Vyjímečná citlivost detektorů rozptylu umožňuje systému A50-Micro detekovat i minimální rozptyl světla způsobený částicemi menšími než 150nm

   

  Kuličky ApogeeMix beads (Cat# 1493) jsou určeny pro kontrolu a nastavení citlivosti systému. Velikost kuliček je v 110nm až 1300nm a zahrnují křemičité kuličky, jejichž refrakční index je téměř totožný s refrakčním indexem biologických částic.

   

  Mikrobiologie:

  • Přímá detekce bakterií v širokém spektru vzorků
  • Analýza buněčného cyklu & genetka
  • viabilita mikrobiálních kultur
  • Detekce fluorescenčních proteinů
  • Virologie - přímá detekce virových částic ve vzorku nebo kultuře

   

  Bakteriální kmeny Lactobacillus a Propioni jsou vyneseny společně proti polystyrenovým kuličkám a ukazují důležitost refrakčního indexu. Většina bakterií vykazuje výrazně nižší rozptylové charakteristiky, než 500nm polystyrenové kuličky. řada kmenů má rozptyl dokonce výrazně nižší, než 300nm kuličky. Jedině systémy Apogee A50-MICRO a MICRO-Plus jsou schopné efektivě zachytit a vyhodnotit rozptylové charakteristiky takto malých biologických objektů.

   

Apogee A50 UNIVERSAL

čtvrtek, 12 listopad 2015 22:19

VYSOCE FLEXIBILNÍ HARDWAROVÁ KONFIGUROVATELNOST SYSTÉMU

 • Možnost instalace až 3 nekolineárně vedených laserů
 • Možnost rozšíření o další lasery v ko-lineární konfiguraci
 • Až 9 plně konfigurovatelných fluorescenčních detektorů
 • Až 3 detektory rozptylu světla
 • PCIe akviziční elektronika založená na nejmodernější technologii Altera™ umožní extrémní akvizici dat rychlostí více než 100 000 událostí/sekundu
 • Volumetrické stanovení absolutního počtu analyzovaných částic
 • Nastavitelný objem vzorku v rozsahu 50-1000 µl
 • Citlivě nastavitelná rychlost proudění od 1 do 150 µl/min
 • Možnost analýzy vysoce koncentrovaných vzorků (až 109 buněk/ml)
 • Plně automatické čistící cykly
 • Plně automatické spuštění a vypnutí
 • Automatický univerzální podavač vzorků pro celou řadu formátů destiček i zkumavek
 • Systém analýzy absolutní velikosti částic založený na Mieho rozptylu
 • Možnost instalace uzavřeného bezodpadového fluidního okruhu pro analýzu vysoce patogenních vzorků
 • 26-bitová digitalizace dat
 • Software pro akvizici i analýzu beží na integrovaném PC kompatibilním s OS Windows 7
 • Vzdálená správa systému promocí terminálového přístupu
 • datový formát FCS 3.1. zajišťuje plnou kompatibilitu dat s analytickými software třetích stran

 

 

UNIVERSÁLNÍ SYSTÉM PRO STANDARTNÍ APLIKACE PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

 • Imunofenotypizace
 • Intracelulární značení
 • Analýza fosforylace proteinů
 • Apoptóza, nekróza, onkóza
 • Buněčný cyklus
 • Proliferační analýza
 • Analýza ploidie
 • Kuličkové assaye
 • Aktivační a kinetické experimenty
 • Analýza fluorescenčních proteinů
 • Kvantitativní analýza fluorescence