Cell biology

Monoclonal and polyclonal antibodies, recombinant proteins, transfection reagens, isotype controls, probes for viable staining, ELISA kits, ProcartaPlex multiplex Imunoassay, PrimeFlow RNA.

Complete protfolio of Life Science Kits and Reagents.

Multicolour Flow Cytometry

 

 • More than 9000 Ab`s Targets and Fluorochrome Formats
 • Surface and Intracellular Antigens
 • Anti-phospho Antibodies
 • eFluor and eVolve Nanocrystals
 • Antibody Cocktails and Whole Blood Kits
 • Secondary Antibodies
 • Fluorescent Probes
 • Buffers and Kits
 • Isotype Controls

 

 

Magnetic Cell Separation
 • protilátky i kity pro pozitivní i negativní selekci požadovaných buněčných typů  
 • velice rychlá a specifická metoda buněčné separace
 • v jednom cyklu lze zpracovat až 2x109 buněk

 

 

ProcartaPlex multiplexové kity pro Luminex
 • založeno na xMAP® technologii
 • až 100 analytů v jedné zkumavce
 • Multiplexové i Simplexové kombinovatelné kity
 • konfigurátor vlastních panelů
 • kity pro analýzu lidských, myších, krysích, prasečích, psích i opičích analytů
 • Mix&Match panely dle vašich požadavků
 • vyhodnocovací software ProcartaPlexTM Analyst 1.0. volně ke stažení

 

IHC a ICC - kompletní portfolio reagencií
 • protilátky optimalizované pro IHC, ICC, WB, IP
 • eFluor a eVolve fotostabilní nanokrystalové fluorochromy
 • detekční reagencie pro 2 i 3 krok značení
 • kompletní sortiment pufrů a roztoků pro veškeré značení

 

 

PrimeFlow technologie značení RNA
 • analýza exprese RNA v jednotlivých buňkách pomocí klasického průtokového cytometru
 • simultánní sledování až tří různých RNA sekvencí
 • možnost současného značení protilátkami proti povrchovým i intracelulárním antigenům
 • kompatibilní s většinou "klasických" fluorochromů

 

 

Funkční assay a rekombinantní proteiny
 • Functional-Grade protilátky
 • sety protilátek a rekombinantních proteinů pro aktivaci a polarizaci T-buněk
 • rekombinantní proteiny ve formátech použitelných in vivo
 • živočišné rekombinantní proteiny produkované v rostlinách - technologie SAFE
 • fluorescenční sondy pro stanovení viability, proliferace, dělení, fyziologických funkcí, DNA obsahu
 • fluorescenční sondy pro sledování buněk v in vivo modelech

 

 

 

 

Izolační kity pro magnetickou separaci buněk pomocí reversibilních reagencií

 
 
 

Technologie Streptamer® umožňuje jak reversibilní fluorescenční značení, tak magnetickou separaci buněk. Pomocí této technologie je možné značit či separovat v podstatě jakékoli buňky. Toto značení je reversibilní, tedy jak reagencie použité pro značení tak pro separaci, je možné z buněk odstranit, čímž jsou zachovány efektorové funkce cílových buněk. Tím je tato platforma ideální jak pro aplikace základního výzkumu, tak pro klinické aplikace.

Fab Streptamery jsou navrženy pro magnetickou izolaci (a fluorescenční značení) lymfocytů nesoucích povrchové znaky definující buněčné subpopulace, např. T buňky (CD3, CD4, CD8), paměťové T buňky (CD8, CD62L, CD45RA-) a regulační T buňky (CD4, CD25, CD45RA).

MHC I Streptamery jsou určené pro fluorescenční značení a magnetickou izolaci antigen-specifických CD8+ T buňek.

Princip technologie Streptamer® : plná reversibilita

Nízkoafinní Fab fragmenty nebo MHC molekuly nesoucí Strep-tag jsou multimerizovány pomocí částice Strep-Tactin® - derivátu streptavidinu, takže vzniknou multimery s vysokou vazebnou aviditou.  Strep-Tactin® s fluorochromy je možné použít pro značení buněk / FACS sort a Strep-Tactin® s magnetickými kuličkami je možné použít pro magnetickou separaci buněk. Po přidání nízké koncentrace d-biotinu (Vitamin H), který kompetuje s vysokou afinitou o vazbu na částici Strep-Tactin®, jsou značící/separační komplexy okamžitě uvolněny z buněčného povrchu. Odstranění magnetických částic z povrchu buněk, tak umožňuje další krok separace pomocí dalšího znaku.

Reagencie Streptamer® : modulární systém

Fab-Streps nebo MHC-Streps jsou navázány na fluorescenční nebo magnetickou částici Strep-Tactin® pro značení nebo izolaci buněk. Biotin je dodáván jako roztok spolu s Streptamer® Solution Set a je nezbytný pro odstranění značících/izolačních částic z povrchu buněk. Takový modulární systém umožňuje sestavení izolačních/značících kitů pro sadu receptorů nebo antigenních specifit. Reagencie je možné objednat jednoltivě, nebo ve formě kitů.