Affymetrix eBioscience

 

Přední světový dodavatel reagencií pro Life Science.

Mohobarevná průtoková cytometrie

 

 • více než 9000 specifit a barevných formátů protilátek
 • povrchové i intracelulární antigeny
 • protilátky proti fosfory-lovaným doménám
 • eFluor a eVolve fotostabilní nanokrystaly
 • protilátkové koktejly i Whole Blood kity
 • sekundární protilátky
 • fluorescenční sondy
 • pufry a roztoky
 • izotypové kontroly

 

 

Magnetická separace buněk
 • protilátky i kity pro pozitivní i negativní selekci požadovaných buněčných typů  
 • velice rychlá a specifická metoda buněčné separace
 • v jednom cyklu lze zpracovat až 2x109 buněk

 

 

ProcartaPlex multiplexové kity pro Luminex
 • založeno na xMAP® technologii
 • až 100 analytů v jedné zkumavce
 • Multiplexové i Simplexové kombinovatelné kity
 • konfigurátor vlastních panelů
 • kity pro analýzu lidských, myších, krysích, prasečích, psích i opičích analytů
 • Mix&Match panely dle vašich požadavků
 • vyhodnocovací software ProcartaPlexTM Analyst 1.0. volně ke stažení

 

IHC a ICC - kompletní portfolio reagencií
 • protilátky optimalizované pro IHC, ICC, WB, IP
 • eFluor a eVolve fotostabilní nanokrystalové fluorochromy
 • detekční reagencie pro 2 i 3 krok značení
 • kompletní sortiment pufrů a roztoků pro veškeré značení

 

 

PrimeFlow technologie značení RNA
 • analýza exprese RNA v jednotlivých buňkách pomocí klasického průtokového cytometru
 • simultánní sledování až tří různých RNA sekvencí
 • možnost současného značení protilátkami proti povrchovým i intracelulárním antigenům
 • kompatibilní s většinou "klasických" fluorochromů

 

 

Funkční assay a rekombinantní proteiny
 • Functional-Grade protilátky
 • sety protilátek a rekombinantních proteinů pro aktivaci a polarizaci T-buněk
 • rekombinantní proteiny ve formátech použitelných in vivo
 • živočišné rekombinantní proteiny produkované v rostlinách - technologie SAFE
 • fluorescenční sondy pro stanovení viability, proliferace, dělení, fyziologických funkcí, DNA obsahu
 • fluorescenční sondy pro sledování buněk v in vivo modelech