Buněčná biologie

Thermo Fisher Scientific

Přední světový dodavatel reagencií pro Life Science.

Zjistit více

Iba – Solutions For Life Sciences

Izolační kity pro magnetickou separaci buněk pomocí reversibilních reagencií.

Zjistit více