Thermo Fisher Scientific

TF logo

Světový lídr v poskytování služeb a produktů ve vědě, výzkumu a klinice.

Mnohobarevná průtoková cytometrie

>9000 specifit a barevných formátů protilátek
∴ povrchové i intracelulární antigeny
protilátky proti fosforylovaným doménám
eFluor a eVolve fotostabilní nanokrystaly
protilátkové koktejly i Whole Blood kity
∴ sekundární protilátky
fluorescenční sondy
∴ pufry a roztoky
izotypové kontroly

Brožura průtoková cytometrie

 

Magnetická separace buněk

protilátky i kity pro pozitivní i negativní selekci požadovaných buněčných typů
velice rychlá a specifická metoda buněčné separace
v jednom cyklu lze zpracovat až 2 × 109 buněk

 

ProcartaPlex multiplexové kity pro Luminex

 
založeno na xMAP® technologii
100 analytů v jedné zkumavce
multiplexové i Simplexové kombinovatelné kity
konfigurátor vlastních panelů
kity pro analýzu lidských, myších, krysích, prasečích, psích i opičích analytů
Mix&Match panely dle vašich požadavků
vyhodnocovací software ProcartaPlexTM Analyst 1.0. volně ke stažení

Brožura ProcartaPlex

 

IHC a ICC - kompletní portfolio reagencií

protilátky optimalizované pro IHC, ICC, WB, IP
eFluor a eVolve fotostabilní nanokrystalové fluorochromy
detekční reagencie pro 2 i 3 krok značení
kompletní sortiment pufrů a roztoků pro veškeré značení

 

PrimeFlow technologie značení RNA

analýza exprese RNA v jednotlivých buňkách pomocí klasického průtokového cytometru
simultánní sledování až tří různých RNA sekvencí
možnost současného značení protilátkami proti povrchovým i intracelulárním antigenům
∴ kompatibilní s většinou „klasických“ fluorochromů

Brožura PrimeFlow

 

Funkční assaye a rekombinantní proteiny

Functional-Grade protilátky
∴ sety protilátek a rekombinantních proteinů pro aktivaci a polarizaci T buněk
∴ rekombinantní proteiny ve formátech použitelných in vivo
∴ živočišné rekombinantní proteiny produkované v rostlinách – technologie SAFE
∴ fluorescenční sondy pro stanovení viability, proliferace, dělení, fyziologických funkcí, DNA obsahu
∴ fluorescenční sondy pro sledování buněk v in vivo modelech

Zaujala vás nabídka nebo máte dotaz?

Napište nám