Thermo Fisher Scientific

TF logo

Světový lídr v poskytování služeb a produktů ve vědě, výzkumu a klinice.

Mnohobarevná průtoková cytometrie

 • více než 9000 specifit a barevných formátů protilátek
 • povrchové i intracelulární antigeny
 • protilátky proti fosforylovaným doménám
 • eFluor a eVolve fotostabilní nanokrystaly
 • protilátkové koktejly i Whole Blood kity
 • sekundární protilátky
 • fluorescenční sondy
 • pufry a roztoky
 • izotypové kontroly
mnohobarevná průtoková cytometrie

Magnetická separace buněk

 • protilátky i kity pro pozitivní i negativní selekci požadovaných buněčných typů
 • velice rychlá a specifická metoda buněčné separace
 • v jednom cyklu lze zpracovat až 2 × 109 buněk

ProcartaPlex multiplexové kity pro Luminex

 • založeno na xMAP® technologii
 • až 100 analytů v jedné zkumavce
 • Multiplexové i Simplexové kombinovatelné kity
 • konfigurátor vlastních panelů
 • kity pro analýzu lidských, myších, krysích, prasečích, psích i opičích analytů
 • Mix&Match panely dle vašich požadavků
 • vyhodnocovací software ProcartaPlexTM Analyst 1.0. volně ke stažení
ProcartaPlex multiplexové kity...

IHC a ICC - kompletní portfolio reagencií

 • protilátky optimalizované pro IHC, ICC, WB, IP
 • eFluor a eVolve fotostabilní nanokrystalové fluorochromy
 • detekční reagencie pro 2 i 3 krok značení
 • kompletní sortiment pufrů a roztoků pro veškeré značení

PrimeFlow technologie značení RNA

 • analýza exprese RNA v jednotlivých buňkách pomocí klasického průtokového cytometru
 • simultánní sledování až tří různých RNA sekvencí
 • možnost současného značení protilátkami proti povrchovým i intracelulárním antigenům
 • kompatibilní s většinou „klasických“ fluorochromů
PrimeFlow technologie...

Funkční assay a rekombinantní proteiny

 • Functional–Grade protilátky
 • sety protilátek a rekombinantních proteinů pro aktivaci a polarizaci T–buněk
 • rekombinantní proteiny ve formátech použitelných in vivo
 • živočišné rekombinantní proteiny produkované v rostlinách – technologie SAFE
 • fluorescenční sondy pro stanovení viability, proliferace, dělení, fyziologických funkcí, DNA obsahu
 • fluorescenční sondy pro sledování buněk v in vivo modelech

Zaujala vás nabídka nebo máte dotaz?

Napište nám