Mic qPCR Cycler

Mic qPCR Cycler

První magnetickou indukcí vyhřívaný Real–Time PCR cycler na světě. Rozměry má malé, možnosti obrovské.

Výsledky rychle a bez kompromisu

Rychlost MICMic používá patentovanou magnetickou indukční technologii k ohřevu vzorků a ventilátoru pro chlazení. To znamená rychlé výsledky qPCR díky rychlému ohřevu a chlazení s možným provedení běhu o 35 cyklech za méně než 25 minut*.

To vše s robustním optickým systémem, který získává signál ze všech kanálů současně. Real-time cycler Mic je k dispozici ve dvou nebo čtyřkanálových modelech. 

Každý kanál využívá nezávislý vysoce výkonný LED excitační zdroj, vlastní sadu filtrů i vlastní detektor, což umožní detekci signálu s unikátní citlivostí a přesností.

Optická dráha je pevně nastavena a není třeba průběžné optimalizace ani kalibrace optických parametrů. Díky tomu není ani potřeba používat referenční barvivo ani řešit kompenzaci přesahu emise.

*Technika pro cDNA cíle s krátkými amplikony a za použití polymerázy určené pro rychlé cykly

Vysoká přesnost

Přesnost MICRotující hliníkový rotor cykleru Mic zajišťuje neuvěřitelnou teplotní homogenitu během dynamických i statických fází. Všechny ostatní blokové qPCR cyklery zajišťují jen statickou uniformitu, což může vést k nepřesnostem ve výsledcích způsobeným nerovnoměrným ohřátím a ochlazením vzorků.

Předpoklad že tato přesnost vyžaduje nepřetržitou kalibraci je chybný. Mic je schopen provádět analýzy s absolutní přesností bezprostředně po vybalení z krabice.

Není třeba kalibrovat - nikdy.

Kombinace excelentní teplotní přesnosti ± 0,25 ºC, prvotřídní teplotní uniformity ± 0,05 ºC a extrémně krátkého času potřebného pro vyrovnání teplot (nula sekund pro dosažení identické teploty u všech zkumavek) tak umožní snadno klasifikovat třídu obtížnosti SNP, která vyžaduje rozlišení teploty tání menší než 0,1 ºC.

Výjimečná reprodukovatelnost výsledků mezi vzorky i běhy, a to i na různých přístrojích Mic qPCR, zajišťuje maximální úroveň přesnosti kvantifikace. To umožní reprodukovatelně detekovat tak malé rozdíly, jako dvojnásobnou expresi stejného genu.

Moderní design a malá velikost

Velikost MICMic zabere na pracovním stole menší prostor než laboratorní deník. S váhou nižší než 2 kg je to jednoznačně nejpřenosnější qPCR cykler na trhu. Čtyři přístroje Mic postavené u sebe pravděpodobně zabírají méně prostoru než Váš dosavadní cykler.

BMS společně s Micem výrábí i vlastní mikrozkumavky (0,1 ml) ve stripech po čtyřech, které podporují reakční objemy od 5 do 30 μl. Mikrozkumavky jsou vyráběny s ultra tenkou stěnou pro ideální převod tepla je v nich předem připravený minerální olej (víko není vyhřívané).

Vysokorychlostní centrifugace stlačí vzorek na dno zkumavky na začátku běhu a předpipetované olejová vrstva uvnitř každé zkumavky zabrání odpařování a kondenzaci a není tak třeba drahých vyhřívaných víček a další centrifugy. Všechny stripy přichází předpřipraveny v nosičích, tím pádem se zkracuje čas přípravy vzorků.  

Robustní bezdrátová komunikace

Připojitelnost MICMic může komunikovat bezdrátově prostřednictvím Bluetooth nebo pomocí USB kabelu. K jednomu PC lze připojit současně až 10 Mic systémů, takže je možné najednou analyzovat až 480 vzorků.

Data pro analýzu lze snadno kombinovat z více sérií z více strojů. Tepelný a optický výkon Micu je natolik reprodukovatelný, že vaše data vypadají, jako by byla generována ze stejného zařízení qPCR.

Mic je sestaven absolutně v režimu plug–and–play. Stačí vybalit, nainstalovat software a začít analyzovat.

Jedinečný software

Mic softwarePro analýzu „Relativní kvantifikace“ využívá software systému Mic moderní matematické modely a ověřené statistické analýzy, které umožní porovnat úroveň exprese genů, pro různé cíle a v rámci různých skupin. Všechny výpočty a statistické modely jsou součástí softwaru. Data je pak možno zobrazit numericky i graficky.

Rozšiřující software pro analýzu „High Resolution Melting“ umožní charakterizovat DNA v závislosti na jejím chování během tání. HRM je dokonalý nástroj pro aplikace jako je stanovení prevalence alely, sledování ztrát heterozygocyty, DNA fingerprinting, metylace DNA, identifikace druhů a kalkulace poměru získaných somatických mutací.

Modul „Absolutní kvantifikace“ umožní stanovit absolutní kvanta genetického cíle. Procentuální variace mezi známou a vypočítanou koncentrací je menší než 5 %, což umožňuje přesnou kvantifikaci neznámého vzorku.

Modul "Genotypizace" umožňuje za použití diferenciálních křivek tání z různých chemických typů (včetně zhášené FRET duální hybridizační próby, beacon próby nebo Plextoru) charakterizovat genotyp vzorku. Vrcholky tání je možné invertovat tak, aby bylo možné použít různé chemické typy.

Brožura Mic ke stažení