Chemicell

chemicell-logo

Chemicell vyvíjí a vyrábí inovativní systémy pro transfekci a detekci bioseparativních genů založené na magnetických nanočásticích a mikročásticích. Vývoj je zaměřen na produkci vysoce kvalitních inovativních setů. „Ready–to–use“ kity zjednodušují a automatizují práci v laboratořích.

Technologie a reagencie

Magnetofekce™ je nová, jednoduchá a vysoce účinná metoda pro transfekci kultivovaných buněk. Využívá magnetickou sílu k nasměřování genových vektorů, které jsou asociovány s magnetickými nanočásticemi, k cílovým buňkám a případně i do nich. Tímto způsobem se celá aplikovaná dávka vektorů koncentruje u všech buněk během několika minut.

Výhody magnetofekce:

  • Výrazně zvýšený procentuální podíl transfekovaných buněk ve srovnání se standardní metodou transfekce.
  • Exprese transgenu je až několik tisíckrát zvýšená ve srovnání se standardní metodou transfekce při krátkodobé inkubaci.
  • Vysoká rychlost transfekce a hladiny exprese transgenu jsou dosažitelné s extrémně nízkými dávkami vektoru. To umožňuje šetřit drahé transfekční činidla.
  • Extrémně krátký průběh transfekce. K vysoké účinnosti stačí pár minut inkubace buněk s genovými vektory v porovnání se standardní několika hodinovou metodou transfekce.
Leták Magnetofection

Ready–to–use preparáty s magnetickými částicemi pro spojení s vektorem – PolyMAG a CombiMAG.

Type of nucleic acid / virus PolyMAG CombiMAG
Plasmid DNA
Antisense Oligonucleotides
siRNA
Adenovirus n.d.
Retrovirus n.d.

Aplikace

Magnetofekce™ je obecně použitelná pro adherentní buňky a byla testována s celou řadou imortalizovaných buněčných linií a primárních buněk.

MagnetoFACTOR–96 a MagnetoFACTOR–24 destičky produkují silné vnější magnetické pole a jsou kompatibilní s většinou výrobců kultivačních destiček. MagnetoFACTOR–96 je také použitelný pro kultivační flašku T–75 a 6 a 12 jamkové destičky.

Leták Magnetofection_1
Leták Magnetofection_2