Chemicell

26.3.2021

Vážení klienti,
dovolujeme si vás informovat, že až do odvolání nejsou dostupné některé z produktů firmy Chemicell (viz níže). Tato skutečnost nás velice mrzí a jakmile budou produkty opět dostupné, budeme vás informovat. Výrobce odhaduje výpadek zhruba na 3-5 měsíců, nicméně intezivně pracuje na obnovení jejich dostupnosti. Za případné komplikace se omlouváme.

Jedná se o následující produktové rodiny: screenMAG, nano-screenMAG, screenCORE, SiMAG-Affinity, fluidMAG-Affinity particles

chemicell-logo

Firma Chemicell vyvíjí a vyrábí inovativní systémy pro transfekci a detekci bioseparativních genů založené na magnetických nanočásticích a mikročásticích. Vývoj je zaměřen na produkci vysoce kvalitních inovativních setů. „Ready–to–use“ kity zjednodušují a automatizují práci v laboratořích.

Technologie a reagencie

Magnetofekce™ je nová, jednoduchá a vysoce účinná metoda pro transfekci kultivovaných buněk. Využívá magnetickou sílu k nasměřování genových vektorů, které jsou asociovány s magnetickými nanočásticemi, k cílovým buňkám a případně i do nich. Tímto způsobem se celá aplikovaná dávka vektorů koncentruje u všech buněk během několika minut.

Výhody magnetofekce

Výrazně zvýšený procentuální podíl transfekovaných buněk ve srovnání se standardní metodou transfekce
∴ Exprese transgenu je až několik tisíckrát zvýšená ve srovnání se standardní metodou transfekce při krátkodobé inkubaci
Vysoká rychlost transfekce a hladiny exprese transgenu jsou dosažitelné s extrémně nízkými dávkami vektoru (ušetření drahých transfekčních činidel)
Extrémně krátký průběh transfekce - k vysoké účinnosti stačí pár minut inkubace buněk s genovými vektory v porovnání se standardní několika hodinovou metodou transfekce
Leták Magnetofection

Ready–to–use preparáty s magnetickými částicemi pro spojení s vektorem – PolyMAG a CombiMAG.

Type of nucleic acid / virus PolyMAG CombiMAG
Plasmid DNA + +
Antisense Oligonucleotides + +
siRNA + +
Adenovirus n.d. +
Retrovirus n.d. +

Aplikace

Magnetofekce™ je obecně použitelná pro adherentní buňky a byla testována s celou řadou imortalizovaných buněčných linií a primárních buněk.

MagnetoFACTOR–96 a MagnetoFACTOR–24 destičky produkují silné vnější magnetické pole a jsou kompatibilní s většinou výrobců kultivačních destiček. MagnetoFACTOR–96 je také použitelný pro kultivační flašku T–75 a 6 a 12 jamkové destičky.

Leták Magnetofection_1
Leták Magnetofection_2
Brožura Magnetofekce