Iba – Solutions For Life Sciences

logo_blue01_web_small

Izolační kity pro magnetickou separaci buněk pomocí reversibilních reagencií

Technologie Streptamer® umožňuje jak reversibilní fluorescenční značení, tak magnetickou separaci buněk. Pomocí této technologie je možné značit či separovat v podstatě jakékoli buňky. Toto značení je reversibilní, tedy jak reagencie použité pro značení, tak pro separaci, je možné z buněk odstranit, čímž jsou zachovány efektorové funkce cílových buněk. Tím je tato platforma ideální jak pro aplikace základního výzkumu, tak pro klinické aplikace.

Fab Streptamery jsou navrženy pro magnetickou izolaci (a fluorescenční značení) lymfocytů nesoucích povrchové znaky definující buněčné subpopulace, např. T buňky (CD3, CD4, CD8), paměťové T buňky (CD8, CD62L, CD45RA-) a regulační T buňky (CD4, CD25, CD45RA).

MHC I Streptamery jsou určené pro fluorescenční značení a magnetickou izolaci antigen-specifických CD8+ T buňek.

Brožura STREP-TAG® TECHNOLOGY FOR CELL ISOLATION

Princip technologie Streptamer®: plná reversibilita

Nízkoafinní Fab fragmenty nebo MHC molekuly nesoucí Strep-tag jsou multimerizovány pomocí částice Strep-Tactin® (derivát streptavidinu), takže vzniknou multimery s vysokou vazebnou aviditou. Strep-Tactin® s fluorochromy je možné použít pro značení buněk/FACS sort a Strep-Tactin® s magnetickými kuličkami je možné použít pro magnetickou separaci buněk. Po přidání nízké koncentrace D-biotinu (vitamin H), který kompetuje s vysokou afinitou o vazbu na částici Strep-Tactin®, jsou značící/separační komplexy okamžitě uvolněny z buněčného povrchu. Odstranění magnetických částic z povrchu buněk, tak umožňuje další krok separace pomocí dalšího znaku.

Magnetofekce

Reagencie Streptamer®: modulární systém

Fab-Streps nebo MHC-Streps jsou navázány na fluorescenční nebo magnetickou částici Strep-Tactin® pro značení nebo izolaci buněk. Biotin je dodáván jako roztok spolu s Streptamer® Solution Set a je nezbytný pro odstranění značících/izolačních částic z povrchu buněk. Takový modulární systém umožňuje sestavení izolačních/značících kitů pro sadu receptorů nebo antigenních specifit. Reagencie je možné objednat jednotlivě, nebo ve formě kitů.

Zaujala vás nabídka nebo máte dotaz?

Napište nám