Apogee A50 Micro

Vysoce flexibilní hardwarová konfigurovatelnost systému

Konfigurace
4 lasery
- možnost instalace až 3 nekolineárně vedených laserů
- možnost rozšíření o další lasery v ko-lineární konfiguraci
- 375 nm, 405 nm, 488 nm, 532 nm, 552 nm, 561 nm, 635 nm
9 plně konfigurovatelných fluorescenčních detektorů
3 detektory rozptylu světla
Volumetrické stanovení absolutního počtu analyzovaných částic
Automatický univerzální podavač vzorků pro celou řadu formátů destiček i zkumavek
Plně automatické spuštění a vypnutí
Kalibrační modul umožňující stanovit absolutní velikost analyzovaných částic na základě refrakčního indexu a inovativního algoritmu využívajícího parametry Mieho rozptylu
 
Rychlost
PCIe akviziční elektronika založená na nejmodernější technologii Altera™ umožňuje extrémní akvizici dat rychlostí více než 100 000 událostí/s
45 vzorků za hodinu
 
Senzitivita
Unikátní sensitivita systému a rozlišení detektorů rozptylu (PMT) i fluorescence (supersenzitivní PMT 650µA/lm)
Detekční limit 100 nm (silica beads)/70 nm (polystyrene beads)
Rozlišení 10 nm (polystyrene beads)

Fluidika
Nastavitelný objem vzorku v rozsahu 50 až 900 µl
Citlivě nastavitelná rychlost proudění od 0,7 do 100 µl/min
Možnost analýzy vysoce koncentrovaných vzorků (až 109 buněk/ml)
Plně automatické čistící cykly
Možnost instalace uzavřeného bezodpadového fluidního okruhu pro analýzu vysoce patogenních vzorků
 
Zpracování dat a Software
∴ 26-bitová digitalizace dat
Software pro akvizici i analýzu běží na integrovaném PC kompatibilním s OS Windows 7
∴ Vzdálená správa systému promocí terminálového přístupu
Datový formát FCS 3.1. zajišťuje plnou kompatibilitu dat s analytickými software třetích stran

Brožura Apogee Micro-PLUS ke stažení

Aplikace

Mikrovezikuly a exozómy

Nepřekonatelná citlivost až 3 detektorů rozptylu optimalizovaných do 3 různých úhlů v závislosti na požadovaných aplikacích
→ Analýza microvezikulů představuje nastupující generaci diagnostických přístupů
→ Detekce nádorových markerů na mikrovezikulech v plné krvi
→ Biologie růstu cév & analýza destiček
→ Terapeutické systémy doručování léčiv
∴ Vyjímečná citlivost detektorů rozptylu umožňuje systému A50-Micro detekovat i minimální rozptyl světla způsobený částicemi menšími než 150nm
Konvenční průtokové cytometry jsou při analýze biologických částic menších než 500 nm závislé na fluorescenčních sondách a dekci částic prostřednictvím analyzované fluorescence. Takto získaná data jsou ale sporná, neboť fluorescence mikrovezikulů je extrémě slabá a tyto struktury se velice těžko značí. Navíc tento způsob detekce nezajistí detekci všech přítomných částic.

a50micro_chart

Mikrobiologie

∴ Přímá detekce bakterií v širokém spektru vzorků
Analýza buněčného cyklu & genetika
∴ Viabilita mikrobiálních kultur
Detekce fluorescenčních proteinů
∴ Virologie - přímá detekce virových částic ve vzorku nebo kultuře


Bakteriální kmeny Lactobacillus a Propioni jsou vyneseny společně proti polystyrenovým kuličkám a ukazují důležitost refrakčního indexu. Většina bakterií vykazuje výrazně nižší rozptylové charakteristiky, než 500nm polystyrenové kuličky. Řada kmenů má rozptyl dokonce výrazně nižší, než 300nm kuličky. Jedině systémy Apogee A50-MICRO a MICRO-Plus jsou schopné efektivě zachytit a vyhodnotit rozptylové charakteristiky takto malých biologických objektů.

a50micro_chart2
Publikace