Apogee A50 universal

Universální systém pro standardní aplikace průtokové cytometrie

Konfigurace
4 lasery
- možnost instalace až 3 nekolineárně vedených laserů
- možnost rozšíření o další lasery v ko-lineární konfiguraci
- 375 nm, 405 nm, 488 nm, 532 nm, 552 nm, 635 nm
9 plně konfigurovatelných fluorescenčních detektorů
1-2 detektory rozptylu světla
Volumetrické stanovení absolutního počtu analyzovaných částic
Automatický univerzální podavač vzorků pro celou řadu formátů destiček i zkumavek
Plně automatické spuštění a vypnutí
Systém analýzy absolutní velikosti částic založený na Mieho rozptylu

Rychlost
PCIe akviziční elektronika založená na nejmodernější technologii Altera™ umožňuje extrémní akvizici dat rychlostí více než 100 000 událostí/s
50 vzorků za hodinu
 
Senzitivita
Unikátní sensitivita systému a rozlišení detektorů rozptylu (PMT) i fluorescence (supersenzitivní PMT 650µA/lm)
Detekční limit 200 nm (polystyrene beads)
Rozlišení 40 nm (polystyrene beads)

Fluidika
Nastavitelný objem vzorku v rozsahu 50 až 900 µl
Citlivě nastavitelná rychlost proudění od 0,75 do 150 µl/min
Možnost analýzy vysoce koncentrovaných vzorků (až 109 buněk/ml)
Plně automatické čistící cykly
 
Zpracování dat a Software
∴ 26-bitová digitalizace dat
Software pro akvizici i analýzu běží na integrovaném PC kompatibilním s OS Windows 7
Vzdálená správa systému promocí terminálového přístupu
Datový formát FCS 3.1. zajišťuje plnou kompatibilitu dat s analytickými software třetích stran

Aplikace

Imunofenotypizace
Intracelulární značení
Analýza fosforylace proteinů
Apoptóza, nekróza, onkóza
Buněčný cyklus
Proliferační analýza
Analýza ploidie
Kuličkové assaye
Aktivační a kinetické experimenty
Analýza fluorescenčních proteinů
Kvantitativní analýza fluorescence

Brožura Apogee Universal ke stažení
Publikace