Průtokové cytometry

Téměř v žádné buněčné laboratoři v dnešní době nemůže chybět průtokový cytometr. Jeho výsledky mají nevyčíslitelnou hodnotu o buněčném populačním složení analyzovaného vzorku. Naše průtokové cytometry se navíc zaměřují na detekci biologických částic o velikosti menších než 100 um! Ideální pro studium virů, exosomů nebo krevních destiček.

Apogee flow systems