Bio Molecular Systems

Magnetic Induction qPCR Cycler

První magnetickou indukcí vyhřívaný Real–Time PCR cycler na světě. Rozměry má malé, možnosti obrovské.

mic_logo

Rychlost

Mic využívá patentovanou technologii magnetického indukčního ohřevu vzorků a větrákem hnaný vzduch pro ochlazování. Díky tomu je tento systém schopný provést až 35 cyklů pod 25 minut*.

Robustní optický systém stanovuje všechny kanály naráz. Real-Time PCR cykler Mic je dostupný jako dvoukanálový (dvoubarevný) nebo čtyřkanálový (čtyřbarevný) model.

Každý kanál využívá nezávislý vysoce výkonný LED excitační zdroj, vlastní sadu filtrů i vlastní detektor, což umožní detekci signálu s unikátní citlivostí a přesností.

Optická dráha je pevně nastavena a není třeba průběžné optimalizace ani kalibrace optických parametrů. Díky tomu není ani potřeba používat referenční barvivo ani řešit kompenzaci přesahu emise.

*Technika pro cDNA cíle s krátkými amplikony a za použití polymerázy určené pro rychlé cykly

Přesnost

Rotující hliníkový rotor cykleru Mic zajistí neuvěřitelnou teplotní homogenitu během dynamických i statických fází. Všechny ostatní blokové qPCR cyklery zajišťují jen statickou uniformitu, což může vést k nepřesnostem ve výsledcích způsobeným nerovnoměrným ohřátím a ochlazením vzorků.

Předpoklad že tato přesnost vyžaduje nepřetržitou kalibraci je chybný. Mic je schopen provádět analýzy s absolutní přesností bezprostředně po vybalení z krabice.

Není třeba kalibrovat - nikdy.

Kombinace excelentní teplotní přesnosti ± 0,25 ºC, prvotřídní teplotní uniformity ± 0,05 ºC, a extrémně krátký čas potřebný pro vyrovnání teplot (nula sekund pro dosažení identické teploty u všech zkumavek) tak umožní snadno klasifikovat třídu obtížnosti SNP, která vyžaduje rozlišení teploty tání menší než 0,1 ºC.

Výjimečná reprodukovatelnost opakovatelnost výsledků mezi vzorky i běhy a to i na různých přístrojích qPCR Mic, zajišťuje maximální úroveň přesnosti kvantifikace. To umožní reprodukovatelně detekovat tak malé rozdíly, jako dvojnásobnou expresi stejného genu.

Velikost

Mic zabere na pracovním stole menší prostor než laboratorní deník. S váhou nižší než 2 kg je to jednoznačně nejpřenosnější qPCR cykler na trhu.

Systém qPCR Mic využívá zkumavky formátu 0,1 mL ve stripu po čtyřech, s příslušnými víčky - je tak možné využívat objemy od 10 do 25 µL. Pro správnou orientaci stripu, je na první zkumavce značka.

Vysokorychlostní centrifugace stlačí vzorek na dno zkumavky na začátku běhu a předpipetované olejová vrstva uvnitř každé zkumavky zabrání odpařování a kondenzaci a není tak třeba drahých vyhřívaných víček a další centrifugy.

Připojitelnost

qPCR Mic může komunikovat bezdrátově prostřednictvím Bluetooth nebo pomocí USB kabelu. K jednomu PC lze připojit současně až 10 qPCR systémů, takže je možné najednou analyzovat až 480 vzorků.

qPCR Mic je sestaven absolutně v režimu plug–and–play. Stačí vybalit, nainstalovat software a začít analyzovat.

Software

Pro analýzu „Relativní kvantifikace“ využívá software systému Mic moderní matematické modely a ověřené statistické analýzy, které umožní porovnat úroveň exprese genů, pro různé cíle a v rámci různých skupin. Všechny výpočty a statistické modely jsou součástí software. Data je možné pak zobrazit numericky i graficky.

Rozšiřující software pro analýzu „High Resolution Melting“ umožní charekterizovat DNA v závislosti na jejím chování během tání. HRM je dokonalý nástroj pro aplikace jako je stanovení prevalence alely, sledování ztrát heterozygocyty, DNA fingerprinting, metylace DNA, identifikace druhů a kalkulace poměru získaných somatických mutací.

Modul „Absolutní kvantifikace“ umožní stanovit absolutní kvanta genetického cíle. Procentuální variace mezi známou a vypočítanou koncentrací je menší než 5%, což umožňuje přesnou kvantifikaci neznámého vzorku

Genotypizace – použitím diferenciálních křivek tání z různých typů chemie, včetně zhášené FRET duální hybridizační próby, beacon próby nebo Plextor, je možné charakterizovat genotyp vzorku. Vrcholky tání je možné invertovat tak, aby bylo možné použít různé typy chemie.

mic-primary-logo-colour